Servicii salarizare

Denumire serviciu Tarife
deschidere contract de muncă 20 lei/ salariat
închidere contract de muncă 10 lei/ salariat
întocmire acte adiţionale 10 lei/ salariat
întocmire adeverinţe de salariu 10 lei/ salariat
întocmire stat de plată şi pontaj 20 lei
întocmirea declaraţiei 112 20 lei
înregistrarea concediilor medicale 10 lei/ salariat
întocmirea fişelor de evaluare periodică 10 lei/ salariat
întocmirea rapoartelor de evaluare anuală 10 lei/ salariat
refacerea dosarului de personal 50 lei/ salariat