Alte servicii

Întocmirea şi depunerea la ONRC a dosarelor pentru:
• înfiintare SRL;
• suspendare activitate SRL;
• reluare activitate SRL;
• înfiintare punct de lucru SRL;
• radiere punct de lucru SRL;
• schimbare obiect principal de activitate SRL;
• adăugare activitate CAEN în actul constitutiv SRL;
• autorizare obiect de activitate SRL;
• prelungire mandat administrator SRL;
• numire / revocare administrator SRL;
• majorare capital social SRL;
• reducere capital social SRL;
• cesiune externă părţi sociale SRL;
• cesiune internă părţi sociale SRL;
• divizare SRL;
• schimbare denumire SRL;
• înfiintare PFA / II/ IF;
• modificări PFA / II/ IF.
• fuziune SRL;
• schimbare sediu social SRL – în judet;
• schimbare sediu social SRL – în alt judet;
• prelungire sediu social SRL;
• prelungire punct de lucru SRL.
Pentru întocmirea dosarelor în vederea depunerii la ONRC nu este necesară deplasarea dvs., toate documetele pot fi scanate şi trimise în email, urmând ca acestea sa fie prelucrate şi depuse la ONRC, fără nicio cheltuială suplimentară pentru dvs.