Lichidare sc

 • întocmirea şi depunerea la ONRC a dosarului pentru lichidare voluntară şi dizolvare;
 • întocmirea balanţei de lichidare – cu solduri 0;
 • întocmirea situaţiilor financiare de lichidare;
 • întocmirea raportului de lichidare;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale finale;
 • obţinerea certificatului de atestare fiscală de la ANAF în vederea radierii;
 • întocmirea şi depunerea la ONRC a dosarului pentru radierea societatii comerciale din Registrul Comertului;

 

Documente necesare:

 • pentru prima fază:
  • copie CI asociaţi;
  • copie CI administrator;
  • copie CUI;
 • pentru faza a II-a:
  • CUI în original;
  • certificatele constatatoare sau anexele la certificatul de înmatriculare emise de Registrul Comerţului în original.

Pentru întocmirea dosarelor în vederea depunerii la ONRC nu este necesară deplasarea dvs., documetele pot fi scanate şi trimise în email, originalele pot fi trimise prin curier sau Poşta Română, urmând ca acestea sa fie prelucrate şi depuse la ONRC, fără nicio cheltuială suplimentară pentru dvs.