Resurse umane

 • elaborarea procedurilor şi politicilor interne în domeniul resurselor umane;
 • elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară;
 • întocmirea dosarelor de personal ale angajaţilor;
 • întocmirea şi modificarea Contractelor Individuale de Muncă;
 • întocmirea şi actualizarea dosarelor de personal;
 • completarea şi depunerea REVISAL;
 • calculul salariilor şi întocmirea statelor de salarii;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile sociale;
 • completarea OP-urilor sau a foilor de vărsământ pentru datoriile salariale;
 • întocmirea şi depunerea fişelor fiscale ale angajatilor;
 • reprezentarea în cazul controalelor efectuate de ITM.