Rapoarte de expertiză extrajudiciară

Tip raport de expertiză
             Tarif
Raport de expertiză contabilă pentru calculul valorii carnetului de investitor FNI            200 lei
Raport de stingere a activului cu pasivul în vederea radierii societăţilor comerciale din Registrul Comerţului            500 lei
Raport de expertiză contabilă în vederea majorării capitalului social            500 lei
Raport de expertiză contabilă pentru examinarea modului în care a fost condusă contabilitatea SC         1.000 lei