Consultanță fiscală

Serviciile de consultanţă oferite de noi vizează:
 • impozitele directe:
  • impozitul pe profit;
  • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
  • impozitul cu reţinere la sursă pe veniturile nerezidenţilor;
  • impozitul pe venit şi contribuţii sociale;
  • taxe locale;
  • impozit pe dividende.
 • impozite indirecte:
  • taxa pe valoarea adăugată;
  • taxe vamale;
  • accize.
 • certificarea declaraţiilor fiscale:
  • certificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit;
  • certificarea declarațiilor de TVA;
  • certificarea declaraţiei pentru accize;
  • certificarea declaraţiei de impozit pe venit.

Incepand cu 1 martie 2014, contribuabilii pot opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale (100, 101, 112, 300, etc.), inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative de către un consultant fiscal înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Potrivit codului de procedură fiscală certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal reprezintă un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal în scopul selectării contribuabililor pentru inspecţia fiscală şi are ca efect micşorarea nivelului riscului.