Activitati diverse

Activități diverse                                                                                              Tarife
întocmirea bilanţului contabil la semestru (raportare semestrială) 100 lei
întocmirea situaţiilor financiare anuale, al anexelor aferente, raportului de gestiune, hotarârea AGA de aprobare a bilanţului 200 lei
întocmire de declaraţii rectificative 50 lei
întocmire ordine de plată/ foi de vărsământ 20 lei
întocmirea şi depunerea dosarului pentru recuperare FNUASS 100 lei
întocmirea dosarului şi ridicarea certificatului de atestare fiscală 100 lei
întocmirea hotărârii AGA (la un moment diferit de cel al depunerii situaţiilor financiare) 30 lei
înregistrarea societăţii sau a unei persoane fizice autorizate (PFA) în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) 100 lei
întocmirea dosarului pentru înregistrarea societăţii sau a unei persoane fizice autorizate (PFA) în scopuri de TVA 700 lei
ridicarea deciziilor de impunere pentru PFA-uri 50 lei
întocmirea şi depunerea declaraţiei anuale 200 pentru PFA-uri 50 lei
întocmirea şi depunerea declaraţiei anuale 600 pentru PFA-uri 30 lei
întocmirea şi depunerea declaraţiei anuale 220 pentru PFA-uri 30 lei
întocmirea şi depunerea declaraţiei 392A/ 392B 30 lei
întocmirea şi depunerea declaraţiei privind cifra de afaceri 30 lei