Contabilitate

  • contabilitate primară şi finală PFA ( în partidă simplă sau în partidă dublă, potrivit reglemetărilor legale în vigoare);
  • contabilitate primară şi finală SRL;
  • calculul taxelor şi impozitelor datorate;
  • elaborarea procedurilor şi politicilor contabile conform Ordinulului 1802/2014, cu adaptarea la specificului activităţii;
  • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
  • întocmirea de analize financiare la solicitarea clientului;
  • întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare (raportări semestriale şi situaţii financiare anuale);