Documente necesare certificării D101

Documentele necesare pentru certificarea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit sunt:

 • copie certificat de înmatriculare;
 • ştampila societăţii;
 • dovada luării în evidenţă ca plătitor de impozit pe profit (Declaraţia 010 dacă este cazul);
 • balanţele de verificare analitice, cu solduri iniţiale, pentru fiecare trimestru al anului pentru care se întocmeşte declaraţia;
 • fişele de cont pentru următoarele conturi:
  • capital social subscris vărsat (cont 1012);
  • rezerva legală (cont 1061);
  • provizioane (cont 6812);
  • impozit pe profit (cont 691);
  • cheltuieli (după caz, pentru conturile 602, 613, 623, 624, 625, 628, 654, 658, 663, 665, 666, 671, 681, 686, 688, 691);
  • venituri (după caz pentru conturile 711, 754, 758, 761,765, 781, 786, 791);
 • declaraţia supusă certificării (2 exemplare originale);
 • declaraţiile trimestriale (100) depuse pentru anul supus certificării (inclusiv cele rectificative) ;
 • declaraţiile anuale de impozit pe profit (101) din anii anteriori celui supus certificării (ultimii 7 ani în cazul în care societatea a realizat pierdere fiscală);
 • copie după Registrul de evidenţă fiscală cu evidenţierea impozitul pe profit aferent anului supus certificării;
 • delegaţie din partea firmei (daca este cazul) semnată si agreată de ambele părţi.